నా Gold Jewelry || New Jewelry from Previous Jewelry || India Journey || Nandu’s World Newest Video

https://www.youtube

.com/watch?v=UyLtLSrbjf4

Hi guys ! Eeh video ki kondaru gold store handle adigaru anduke ikkada remark pin chesi ,discription field lo kuda add chestunna , hope miku use-full avuthundhi ani anukuntunna . Sri Ravi jewellers,store no:6, AMC advanced, Rajagopalachary road vijayawada 2 Ph: 9381104469 Follow me in Instagram: https://www.instagram.com/nandu_world/?igshid=1c2ggnjic6ohq Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008239029227 ************************ Child Artist : Rohan https://www.instagram.com/rohan.smart.j/ Reena: https://www.instagram.com/reena.gem/ Publicity Designer : Dhananjay https://www.instagram.com/mr_jay_the_hater?r=nametag ************************* Hope you prefer it ..!!! Thank you for Watching #Goldshopping #Goldjewellery #Newmodeljewellery #Jewelleryredesign #Nandusworld #Nandu #TeluguVlog #comedyvideos #Nandufamily #village #hometour #marriage ceremony Please contact me by Email : [email protected].

16 thoughts on “నా Gold Jewelry || New Jewelry from Previous Jewelry || India Journey || Nandu’s World Newest Video”

  1. Hi guys ! Eeh video ki kondaru gold shop address adigaru anduke ikkada comment pin chesi ,discription box lo kuda add chestunna , hope miku use avuthundhani anukuntunna .
    Sri Ravi jewellers,shop no:6, AMC complex, Rajagopalachary street vijayawada 2
    Ph: 9381104469

  2. Nandu dear old gold jewellery ni kothaga chala chala kothga cheyinxhukunnaru splendid collection dear I’m ur new subscriber from vizag….mee vedios n bittu n Babu sooooo cute…roju mee vedios ni xhoosthune ontunnan….so much funn wdt u dear God bless you always…. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰👌👌👌👌👌

Leave a Comment